Menü Kapat

ehliyet başvurusunda istenen belgeler

ehliyetSÜRÜCÜ BELGESİ(Ehliyet) MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER

1. Sürücü Belgesi Dosyası,
2. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı-pasaport- avukat kimliği aslı)
3. Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası, (Sertifikaların doğruluğunun tespiti için PolNet’ten sorgulanır)
4. Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda    mmdoldurulur),
5. Sürücü Olur Sağlık Raporu,
6. Öğrenim Belgesi, (03.10.2011 öncesi sertifika dosyaları için öğrenim belgesi aslı veya  sürücü kursu tarafından onaylanmış sureti istenir. 03.10.2011 sonrası sertifika dosyaları için öğrenim belgesi PolNet veri tabanından sorgulanır.
7. Harç Makbuzu,
8. 2 adet fotoğraf,
9. Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan,

NOTLAR:
* Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.